Recuperări Creanțe

Prin colectarea și recuperarea creanțelor civile și comerciale de la rău-platnici, cabinetul nostru de avocatură vine în sprijinul persoanelor fizice creditori și a societăților din domenii de activitate variate.

Procedura de recuperare a unei crente este împărțită în două etape:

  • Etapă antejudiciara – recuperarea crentei pe cale amiabilă;
  • Etapă judiciară – recuperare crentei prin intermediul instanțelor judecătorești.

Procedura antejudiciara constă în notificarea și încercarea de a purta un dialog obiectiv cu debitorul sau cu reprezentanții acestuia, cu scopul de a și soluții și de a tranzacționa amiabil orice diferend financiar care interpune interesele clienților noștri cu aceștia.

În etapă antejudiciara variantele de soluctionare a diferentului financiar sunt următoarele:

  • Plata integrală a debitului în maxim 15 zile de la primirea notificării;
  • Încheierea unui angajament de plata cu debitorul, eșalonarea fiind stabilită de către clientul nostru;

Pentru   scopul primordial al cabinetului nostru este acela de a și soluții și de a tranzacționa amiabil orice diferend financiar care interpune interesele clienților noștri cu cele ale debitorilor lor, în etapă antejudiciara vom solicită acestora din urmă fie de a proceda la plata  debitului în termen de 15 zile de la primirea notificării, fie de a prezența o contraofertă  sau propunere pe care o vom adduce în discuție clienților creditori, dorind astfel  deschidem si  menținem  un  canal de discuție între aceștia.

Procedura judiciarăva fi demarată doar în cazul în care diferendul financiar nu va fi soluționat pe cale amiabilă în entapa antejudiciara, înregistrând în acest sens acțiunea pe rolul instanței competențedupă o informare prealabilă a clienților noștri.

Cabinetul nostru de avocatură va poate oferi consultanță juridică în baza unui abonament lunar sau a unui onorariu fix, prin avocații noștri și personalul de specialitate în următoarele domenii: Drept Civil, Comercial, Fiscal și Administrativ, Bancar, cât și reprezentare în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului(ONRC).