“Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” “Unde legea nu distinge, nici noi nu trebie să distingem” spune un citat celebru.

Legea este piatra de temelie a carierei unui avocat, iar spiritul dreptatii este cel ce cladeste o profesie solida, in care principiile morale si deontologice primeaza.

Dacă legea nu ar există, nu ar există dreptatea, iar dacă dreptatea nu s-ar înfăptui, principiile fundamentale ale omului ar fi igradite.

Înfăptuirea dreptății este concluzia ghidată de instrumente ale sistemului juridic, iar rolul avocatului  prezintă o importantă majoră în aflarea adevărului.

                Cabinetul nostru de avocatură este ghidat în instrumentarea cauzelor încredințate de principiile fundamentale de drept și deontologice, confidențialitat a, onoarea,   echitatea, responsabilitatea fiind  doar câteva principii ce stau la baza desfășurării întregii noastre activități.

                Ghidați de spiritul dreptății și interesele clientului noștri, depunem diligențele necesare în rezolvarea problemelor legate de drept civil, drept penal, dreptul familiei, drept comercial, dreptul muncii, drept admninistrativ, dreptul transporturilor și orice altă problema juridică prezentată.

                Serviciile de consultanță și cereri cu caracter juridic, asistare și reprezentare juridică în față i stanțelor judecătorești și a auto ităților și instituțiilor publice, redactare de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare, înființări de societăți și înregist area acestora, întocmirea de formulare în numele sau în interesul clientului (cereri, notificări, memorii sau petiții către autoritățiinstituții și alte persoane în scopul ocrotirii și apărării drepturilor și intereselor legitime), sunt o parte dintre serviciile oferite de cabinetul nostru.

  • Profesionalism

    Fără profesionalism nu ar există individualizarea profesiilor, iar un profesionist cunoaște întotdeauna importantă principiilor după care ar trebui  se ghideze.

  • Devotament

    Cheia succesului este incontestabil imaginea clară a devotamentului, fără de care niciun avocat nu ar putea  acorde diligență necesară în cauzele încredințate.

  • Incredere

    Pentru  succesul  reprezinte deviza unui avocat, încrederea acordată trebuie  fie deplină, astfel încât pentru orice cauza încredințată  soluția   conducă spre rezultatul dorit.